انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با نماینده خاص  سرمنشی سازمان ملل آقای تدامیچی یماماتو پیرامون موفقیت  روند انتخابات امروز در مقر این کمیسیون دیدار کردند.

در کمیسیون مستقل انتخابات امروز برای نخستین بار مرکز دیجیتالی به منظور بررسی جدول نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری افتتاح شد.

مولانا محمد عبدالله طی یک نشست مطبوعاتی گفت: ارقام سطح اشتراک رایدهندگان در ولایت کندز و تخار به استثنای ۲۰ مرکز بدست آمده، اما گزارشات فراه و بدخشان هنوز زیر کار بوده و کوشش ها جریان دارد تا ار قام سطح اشتراک رایدهندگان و جدول نتایج آن بدست آید.

کمیسیون مستقل انتخابات از رسیدن مواد انتخاباتی ۳ صد ولسوالی به مراکز ولایات خبر میدهد.

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ارقام مربوط به سطح اشتراک مردم به تفکیک ولایات را به استثنای بعضی از مراکز ولایات بدخشان، تخار، فاریاب، فراه و کندز اعلان نمود.