انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

ورکشاپ آموزشی برای مبلغان آگاهی عامه دفتر ولایت کابل از سوی دفتر این ولایت برگزار گردید.

در نخست سرپرست ریاست امور انتخابات ولایت کابل آقای سید جلاالدین عالمی ضمن خوش آمدید به مبلغان گفت: "شما باید از اهمیت پروسه انتخابات و ثبت نام تقویتی رای دهندگان معلومات داشته باشید؛ تا بتوانید به مردم آن را انتقال دهید، که در این راستآ آموزگاران و مدیران، شب و روز با شما همکاری میکنند، تا وجیبهً ملی و وجدانی مان را به وجه احسن انجام دهیم."

امروز ۵ جوزای ۱۳۹۸ دو کمیشنر بین المللی در کمیسیون مستقل انتخابات توسط خانم نورستانی رئیس این نهاد معرفی شدند.

در آغاز خانم نورستانی ضمن خوش آمد گویی ایشان به کمیسیون به عنوان کمیشنر بین المللی در امور انتخابات افغانستان، تاکید کرد که ما به مشورۀ شما و همکاران بین المللی در امر تحقق یک انتخابات سالم و شفاف نیاز داریم.

برنامه آموزشی مدیران و آموزگاران آگاهی عامۀ دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات که در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، از تاریخ اول جوزا آغاز گردیده بود که امروز بتاریخ 3 جوزا سال جاری به اختتام رسید.

جلسۀ که امروز، بتاریخ ۳۰ ماه ثور ۱۳۹۸ تحت رهبری خانم رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات با گروه هماهنگی نهاد های جامعه مدنی و نهاد های بین المللی ‌ذیدخل انتخابات، در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت که در آن ابتدا از فعالیت های هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات معلومات ارایه گردید.

امروز بتاریخ ۲۲ ثور ۱۳۹۸، معاون و مشاورین یونما با هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مقر این کمیسیون با هم دیدار و‌گفتگو نمودند. در آغاز محترم مسافر قوقندی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات با عرض خوش آمدید به آنها، اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات را معرفی کرد.