انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

امروز ۲۳ جوزای ۱۳۹۸، نشست ملی انتخابات با حضور اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی، نمایندگان احزاب و ائتلاف های سیاسی، اعضای جامعه مدنی، مسئولین نهاد های ذیدخل و ناظرین این روند ملی در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات دایر گردید.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، جهت تطبیق روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان در سطح کشور و ثبت نام سراسری رای دهندگان ولایت غزنی؛ با ارگان های امنیتی، دفاعی و ارگان های ذیربط نشست مشترک هماهنگی را برگذار کرد.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات جهت مشکلات مردم ولایت غزنی با متنفذین قومی این ولایت دیدار و گفتگو کرد.

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با معین پلان و پالیسی وزارت امور زنان بانو سپوژمی وردک دیدار کرد.

ثبت نام تقویتی در 33 ولایت کشور و ثبت نام سراسری در ولایت غزنی آغاز شد.