انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

به ادامه‌ی سفرهای نظارتی مقامات کمیسیون مستقل انتخابات به ولایات، مسافر قوقندی منشی و کمیشنر این کمیسیون جهت نظارت از روند ثبت نام و گفتگو با مقامات و مسوولین محلی به ولایت سمنگان سفر نمودند.

به ادامه سفرنظارتی مسافر قوقندی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات به منظور نظارت از روند ثبت‌نام تقویتی رای‌دهندگان امروز مورخ 4 سرطان به ولایت فاریاب سفرنمودند و پیرامون چالش‌ها و راه‌حل‌های موجود در روند انتخابات با مقامات محلی و مردمی آن ولایت که به یک هزار تن میرسید بحث و تبادل نظر نمودند.

 

سفرهای ولایتی کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، به منظور نظارت از روند ثبت‌نام تقویتی رای‌دهندگان، گفتگو و مشوره با مردم در بارهٔ برگزاری بهتر انتخابات ریاست جمهوری در ولایات و ولسوالی‌ها آغاز گردید.

کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت امور زنان به منظور تطبیق پالیسی مشارکت ملی زنان در انتخابات و مشخص ساختن فعالیت های طرفین قرارداد؛ تفاهمنامه مشترک را به امضاء رسانیدند.

کمیسیون مستقل انتخابات با اعضای جامعۀ مدنی و نمایندگان کاندیدان در مورد استفاده از بایومتریک مجلس مشترک را برگزار نمود.