انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به ادامه دیدار هایش از مراکز ثبت نام تقویتی رای‌دهندگان، در روز اخیر این روند نیز به مراکز مختلف ثبت نام رفته و از آن‌ها دیدار نمود.

آقای محمد عثمان فروتن به حیث معاون عملیاتی ریاست دارالانشاء و آقای عبدالفتاح عظیمی به عنوان رئیس منابع بشری امروز رسماً به وظایف شان آغاز نمودند.

جلسات مذکور بتاریخ ۵ سرطان ۱۳۹۸ در ولایات برگزار گردیده و تا ختم پروسه انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت.

جلسه مذکور امروز5 سرطان 1398 با اشتراک رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، مسوولین ارگان های امنیتی و سایر ارگان های ذیربط در مرکز رسانه های این کمیسیون برگزار شد.

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ سوم سرطان سال جاری با مسئولین اجتماعی ولایات کابل، پکتیا، هرات، بامیان، ننگرهار، دایکندی و مسئولین ارگان های محلی؛ دیدار و گفتگو نمودند.