انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

داکتر حبیب الرحمن ننگ، رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون و هیأت همراه شان در یک سفر رسمی از دفاتر ساحوی این نهاد در ولایات پنجشیر، کاپیسا و پروان بازدید به عمل آوردند.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد لایحه های  شمارش آرای و رای دهي انتخابات ریاست جمهوری   ۱۳۹۸ و همچنان درمورد چگونگی استفاده از دستگاه بایومتریک، در روز رای دهی، با نمایندگان احزاب سیاسی نشست مشترک را برگزار کردند.

پروسه بایومتریک کارمندان دولتی کمیسیون مستقل انتخابات، جهت ثبت معلومات آنها در سیستم معلومات مدیریت منابع بشری(HRMIS) از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با بایومتریک بانوحواعلم نورستانی، رئیساین کمیسیون رسمآ  آغاز کردید.

بانو حوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون با شارژدافیر سفارت هندوستان در افغانستان آقای ابیشک سنگهـ در مقر این کمیسیون دیدار کرد.

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات عصر امروز به مرکز ثبت معلومات این نهاد رفته و جریان امتحان عملی کارمندان را نظارت نمود.