انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند برگشت مواد حساس انتخاباتی از مراکز ولایات به مرکز کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل گردید.  این مواد شامل خریطه‌های محافظتی و وسایل بایومتریک بوده که در حضور ناظرین ومشاهدین ملی و بین‌المللی باز و جهت پروسس به مرکز ملی ثبت معلومات فرستاده می‌شود.

نهاد های محترم مشاهد و ناظر، کاندیدان، رسانه ها و مهمانان خاص، از شما دعوت می شود تا برای نظارت و مشاهده از روند بعد از انتخابات به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات تشریف بیاورید. چهار روند ذیل درعین زمان جریان دارد:

روند برگشت مواد حساس انتخاباتی از شب ششم بر هفتم میزان آغاز و تا کنون مواد 27 ولایت که شامل خریطه‌های محافظتی و وسایل بایومتریک می‌باشد؛ به کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت ورزیده است.

آقای مولانا محمد عبدالله عضو کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی پیرامون لوایح تفتیش، باز شمارش و ابطال، جمع بندی نتایج، رای‌ دهی و اصول رفتار نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 1398 برای رسانه ها معلومات داده؛ افزود:

رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ارقام سطح مشارکت  رأی دهندگان را با رسانه ها شریک ساخت.