انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

گروپ هماهنگی انتخاباتی جامعه مدنی (CECG) نشستی را جهت به اشتراک گذاشتن معلومات در مورد فعالیت های شان در مقر کمیسیون برگزار کرد.

کمیسیون های انتخاباتی سند حمایت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ را با سازمان ملل متحد در مقر این کمیسیون به امضا رساند.

آقای سید عصمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر کاری اش با آقای عبدالله الدرداری مسئول برنامه های توسعه یی سازمان ملل متحد در افغانستان (RR-UNDP) ملاقات نمود.

آقای داکتر حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دو تن از کارمندان ریاست حقوق این نهاد را به پاس انجام مکلفیت ها و وظایف به وجه احسن با اهدای تقدیرنامهً درجه سوم تقدیر کرد.

مجلس هماهنگی میان رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و مسئولین پروژۀ حمایت از انتخابات (UNESP) به هدف تسریع روند فعالیت های انتخاباتی در مقر کمیسیون تدویر یافت.