انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیتۀ مشترک کمیسیون های انتخاباتی به منظور هماهنگی و مدیریت بهتر انتخابات پیشرو در دفتر معاون کمیسیون آقای عصمت الله مل تشکیل جلسه داد.

جلسه تخنیکی در مورد راه اندازی کمپاین سراسری آگاهی عامه برای انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ در تالار جلسات دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات تدویر یافت.

هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، در رابطه به انتقال کتاب های ثبت نام تقویتی و ثبت نام سراسری ولایت غزنی سال ۱۳۹۸ با ارگان های امنیتی و ذیربط، نشست مشترک هماهنگی را برگزار کرد. 

بانو حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات جهت حل مشکلات و اشتراک قوم کوچی ها در انتخابات با رئیس عمومی این قوم، آقای حبیب الرحمن در مقام کمیسیون دیدار کرد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، در رابطه به بودیجه انتخاباتی، فهرست رای دهندگان، آگاهی عامه، نظارت و مشاهده از روند انتخابات با مسوولان نهاد های ذیربط انتخابات در اتاق جلسات این کمیسیون نشست مشترک هماهنگی را برگزار کردند.