انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، عصمت الله مل معاون، رحیمه ظریفی و مولانا محمد عبدالله کمیشنران این نهاد، از جریان برنامه آموزشی ترینران و مدیران آگاهی عامه ولایتی دیدار کرد.

برنامۀ آموزشی برای ۱۱۱ تن مدیران و آموزگاران بخش آگاهی عامه دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.

رفیع رفیق صدیقی رئیس کمیتۀ رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تدابیر انضباطی کمیتۀ رسانه ها جهت جلوگیری از تخلفات و تخطی های رسانه یی مبارزات انتخاباتی، توضیحات داد.

کنفرانس مطبوعاتی در مورد آغاز کمپاین های انتخاباتی در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد.

هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نشست مشترک مشورتی و هماهنگی را جهت هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری؛ با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸و معاونین آنها برگزار کرد.