انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

ریاست اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، برای کارمندان مرکز معلومات انتخاباتی ورکشاپ دو روزه را برگزار نمود.

رئیس کمیسیون مستقل انتخات خانم حوا علم نورستانی بتاریخ نهم جوزا با آقای تیلتبرت لااوک رئیس انتخابات و انکشاف جامعه مدنی دیدار کرد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مراکز رأی دهی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد.

ورکشاپ آموزشی برای مبلغان آگاهی عامه دفتر ولایت کابل از سوی دفتر این ولایت برگزار گردید.

در نخست سرپرست ریاست امور انتخابات ولایت کابل آقای سید جلاالدین عالمی ضمن خوش آمدید به مبلغان گفت: "شما باید از اهمیت پروسه انتخابات و ثبت نام تقویتی رای دهندگان معلومات داشته باشید؛ تا بتوانید به مردم آن را انتقال دهید، که در این راستآ آموزگاران و مدیران، شب و روز با شما همکاری میکنند، تا وجیبهً ملی و وجدانی مان را به وجه احسن انجام دهیم."

ورکشاپ آموزشی برای مبلغان آگاهی عامه از سوی دفاتر ولایتی، با اشتراک رییسان و آمرین ولسوالی ها رسمآ آغاز گردید.

این ورکشاپ از سوی مدیران و آموزگاران دفاتر ولایتی برای مبلغان آگاهی عامه برای دو روز برگزار می گردد؛ در این ورکشاپ از اهمیت انتخابات، ثبت نام تقویتی رای دهندگان و تطبیق کمپاین آگاهی عامه؛ جهت آگاهی مردم برای آنها آموزش داده می شود.