انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای دیو مِت کلف ( Dave Metcalfe) سفیر کشور کانادا مقیم در کابل، پیرامون چگونگی برگزاری انتخابات و جمع‌بندی فورم‌های نتایج، در مقر این کمیسیون دیدار کردند.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، با خانم کرین دیکر معاون سفارت ایالات متحده امریکا در کابل پیرامون چگونگی برگزاری انتخابات و جمع‌بندی نتایج در مقر این کمیسیون دیدار کردند.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با مسوولان نهاد‌های ناظر بر روند انتخابات پیرامون چگونگی نظارت از جمع‌بندی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در مقر این کمیسیون دیدار کردند.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با سفیر انگلستان و سفیر ملکی ناتو پیرامون چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مقر این کمیسیون دیدار کردند.

کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی پیرامون آخرین پیشرفت های جمع‌بندی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ به رسانه ها معلومات داد.