انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

برنامۀ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آموزشی تطبیق  کمپاین آگاهی عامه جهت مطلع ساختن مردم در مورد پروسۀ انتخابات برای مبلغان آگاهی عامۀ دفاتر ولایتی از سوی مدیران و آموزگاران این دفاتر آغاز گردید.  

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از بخش مرکز معلومات انتخاباتی یا شماره معلوماتی (۱۹۰) این نهاد دیدن نمود.

کمیسیون مستقل انتخابات نشست ملی را با کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، نمایندگان احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی، رسانه ها و دیگر جوانب ذیدخل انتخابات و همکاران بین المللی جهت هماهنگی بیشتر آنها در راستای برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف، برگزار کرد.

اولین محمولۀ مواد آموزشی برای انتخابات ریاست جمهوری که شامل (اوراق رأی نمایشی، ژورنال محل رأی دهی، فورمه نتایج، لیست رأی دهندگان، فورمه کمیسیون شکایات انتخاباتی و قرطاسیه مورد نیاز) می‌باشد؛ امروز به دفتر مرکزی کمیسیون مواصلت نمود.

سفیران اتحادیه اروپا مقیم در کابل جهت شریک ساختن معلومات در مورد پیشرفت ها و چالش های فرا روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و بازدید از مرکز ملی ثبت معلومات (Data Entry) با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دیدار کردند.