انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای دیو مِت کلف ( Dave Metcalfe) سفیر کشور کانادا مقیم در کابل، پیرامون چگونگی برگزاری انتخابات و جمع‌بندی فورم‌های نتایج، در مقر این کمیسیون دیدار کردند.

خانم حواعلم نورستانی رئیس این نهاد ضمن سپاس‌گذاری از همکاری و حمایت مالی و معنوی جامعه‌ بین‌المللی از روند انتخابات افزود: "با وجود دشواری‌های ناگوار امنیتی با همکاری همکاران بین ا‌لمللی  توانستیم برای نخستین بار از فهرست رای‌دهندگان و دستگاه‌های بایومتریک در  انتخابات به وجه احسن استفاده کرده و اعتماد سازی نماییم. "

همچنان خانم نورستانی علاوه کرد که روند پروسس فورم‌های نتایج در هر دو مرکز ثبت معلومات به گونه بهتر به پیش‌میرود و برای شفافیت این روند همه روزه ده‌ها رسانه و ناظرین ملی و بین‌المللی از این روند پروسس نظارت میکنند و مطابق به پلان و تقویم نتیجه انتخابات را اعلان می‌کنیم.

  آقای مِت کلف از برگزاری موفقانه این روند اظهار خرسندی نموده کارکرد ها و هماهنگی کمیسیون های انتخاباتی را تقدیر کرده از جریان بررسی، مطابقت و درج و جمعبندی نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سیستم دیدن نمود.