انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، با خانم کرین دیکر معاون سفارت ایالات متحده امریکا در کابل پیرامون چگونگی برگزاری انتخابات و جمع‌بندی نتایج در مقر این کمیسیون دیدار کردند.

خانم حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون ضمن سپاس‌گذاری از همکاری و حمایت ایالات متحده امریکا، در مورد پیشرفت‌های اخیر کمیسیون در راستای جمع‌بندی نتایج معلومات داده افزود: " هر دو کمیسیون به شکل بی‌طرفانه و شفاف کار های خود را به پیش‌میبرد و تحت فشار هیچ کس قرار ندارد."

خانم دیکر از برگزاری موفقانه این روند اظهار خرسندی نموده افزود که ایالات متحده امریکا حمایت از مردم افغانستان و این پروسه را مسوولیت خود میداند و در 20 سال گذشته برای نهادینه سازی دموکراسی در این کشور سرمایه گذاری کرده است و حاضر است که 20 سال دیگر نیز در این زمینه با شما کار کند.