انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مجلس مشورتی را با اعضای جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی، نمایندگان کاندیدان ریاست جمهوری، نهادهای بین المللی نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری و پیشرفت ها و مشکلات آن؛ برگزار نمود.

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن خوش آمدید به حاضرین گفت: با وجود مشکلات موجود کمیسیون توانست تا الحال تمامی روند های انتخاباتی را به موفقیت به پایان برساند و آمادگی برگزاری انتخابات گرفته شده است. خانم نورستانی افزود که بسته بندی مواد بصورت شفاف انجام شده است.

خانم نورستانی از همکاری نهادهای امنیتی در قسمت انتقالات و تأمین امنیت روند انتخابات قدردانی نموده از ایشان خواست تا برای برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف با روسای ولایتی همکاری نمایند.

آقای مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد فعالیت های این نهاد صحبت نموده افزود: از مرکز و ولایات تا فعلاً ۶۹ شکایت مواصلت نموده که به ۶۶ آن رسیدگی و به مراجع مربوط فرستاده شده است.

از سوی هم مولانا محمد عبدالله کمیشنر کمیسیون در بارۀ آمادگی کمیسیون، چگونگی فعالیت دستگاه بایومتریک، طرزالعمل های رایدهی و استخدام کارمندان معلومات داده افزود: ۷۶ سند حقوقی تصویب شده، بسته بندی مواد با دقت و متفاوت از قبل انجام یافته است. او به بعضی مشکلات اشاره نموده و گفت که باید حل و فصل شود.

در این نشست خانم رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون در صحبت هایش گفت: هدف ما جلوگیری از تقلب است، با تجربه از انتخابات قبلی فیصله نمودیم که تصاویر زنان در روز رأی دهی گرفته شود تا مردان از حق ایشان سوء استفاده ننموده و صندوق را پر نمایند. خانم ظریفی از نهادهای ذیربط خواست که از طریق آگاهی عامه زنان را تشویق نمایند تا در انتخابات اشتراک وسیع داشته باشند.

آقای محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون ضمن ارایه معلومات در مورد دست آورد های کمیسیون گفت: مواد حساس به ۳۳ ولایت رسیده و از مراکز ولایات به ۶۵ ولسوالی ارسال شده است. کارکنان ۱۰ ولایت استخدام و در ۳۲ ولایت برنامه های آموزشی جریان دارد.

آقای فروتن در ادامۀ سخنانش گفت، ۱۰۸ حزب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای بین المللی و کاندیدان بیشتر از ۷۷ هزار کارت نظارت دریافت نموده اند.

اشتراک کنندگان مجلس، این نشست هارا مفید خوانده و از کارکرد های کمیسیون ستایش نموده، نظریات و پیشنهادات شان را در بخش های فهرست رأی دهندگان، استخدام کارکنان، مشارکت زنان و کارمندان طبقه اناث؛ به مجلس پیشکش نمودند.

در اخیر هیأت رهبری کمیسیون پیشنهادات حاضرین را ارزشمند تلقی نموده، برگزاری انتخابات را خط طرح دانستند. ایشان افزودند که تمامی فعالیت های کمیسیون بر بنیاد طرزالعمل و لوایح انجام شده و از آن نظارت جدی میشود.