انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

آمریت جندر کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ یک روزه‌ای را پیرامون فراگیری آموزش روند انتخابات برای مدیران جندر دفاتر ولایتی ۳۴ ولایت؛ در مرکز این کمیسیون دایر کرد.

آقای حبیب الرحمن ننگ رییس عمومی دارالانشای کمیسیون ضمن خوش آمدید  به مسئولین جندر ولایات گفت: اشتراک زنان در انتخابات از اهمیت به سزای برخوردار است؛ این وظیفۀ شما است که زنان را به اشتراک در انتخابات تشویق نمایید و برای این کار باید یک پلان واضیح داشته باشید تا پیام را واضیح و دقیق به مردم انتقال دهید.

در ادامه آقای علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشای این کمیسیون طی یک سیمینار در مورد نحو هماهنگی و سازمان دهی فعالیت های بخش جندر در سطح نهاد های دولتی، فرهنگی، اجتماعی، فعالان حقووق زن و مسوولان شورا‌های قریه‌ و همچنان در مورد هماهنگی افزایش حضور کمی و کیفی زنان در انتخابات معلومات ارایه کرد.

آقای مصباح از آنها خواست که با دایر کردن نشست های متعدد همرای بخش جندر این نهاد‌ها سطح اشتراک زنان را در این انتخابات بلند ببرند.

همچنان در این ورکشاپ پیرامون تشکیلات آمریت جندر، کنوانسیون‌های جندر و اشتراک زنان در انتخابات برای آنها توسط این آمریت طی یک سیمینار معلومات ارایه گردید.

این برنامه به تاریخ ۹ سنبله سال ۱۳۹۸ خورشیدی با حضور داشت آقای حبیب الرحمن ننگ رییس عمومی دارالانشا، آقای علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشای این کمیسیون و مدیران دفاتر ولایتی در مرکز رسانه های این نهاد برگزار گردید.