انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از بخش مرکز معلومات انتخاباتی یا شماره معلوماتی (۱۹۰) این نهاد دیدن نمود.

خانم نورستانی ضمن ستایش از کارکردهای کارمندان این مرکز افزود: "گزارشات واصله بیانگر آن است که شما روزانه حد اقل به بیشتر از هزار تماس پاسخ معلوماتی به مردم ارایه مینمایید، و ارقام تماس بیشتر نمایانگر علاقه مندی و اعتماد مردم به روند انتخابات را نشان میدهد."

کمیسیون مستقل انتخابات جهت اطلاع رسانی و آگاهی دهی در بارۀ انتخابات یک مرکز خدمات تلیفونی با شمارۀ ۱۹۰ را در در مقر این نهاد فعال نموده و علاقه مندان میتوانند از ۸ صبح الی ۸ شب تماس گرفته و معلومات دریافت نمایند.