انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

برنامۀ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آموزشی تطبیق  کمپاین آگاهی عامه جهت مطلع ساختن مردم در مورد پروسۀ انتخابات برای مبلغان آگاهی عامۀ دفاتر ولایتی از سوی مدیران و آموزگاران این دفاتر آغاز گردید.  

 این در حالی است که چندی قبل به تعداد 111 تن مدیران و آموزگاران آگاهی عامه دفاتر ولایتی ذکور و اناث مسایل مربوط به کمپاین آگاهی عامه را توسط مسوولین و آموزگاران دیپارتمنت اطلاعات و آگاهی عامۀ کمیسیون فرا گرفته بودند و متعاقباً این مدیران و آموزگاران آگاهی عامه این برنامه آموزشی را در سطح ولایات به ۹۰۰ تن از مبلغان آگاهی عامه تدویر می نمایند.

قابل یاد آوری است که این برنامه به تاریخ ۱۵ اسد سال ۱۳۹۸ خورشیدی به مدت دو روز از سوی دفاتر ولایتی به راه انداخته شده است.