انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات نشست ملی را با کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، نمایندگان احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی، رسانه ها و دیگر جوانب ذیدخل انتخابات و همکاران بین المللی جهت هماهنگی بیشتر آنها در راستای برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف، برگزار کرد.

در نخست خانم حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات تشریف آوری آنها را خیر مقدم گفته افزود: "انتخابات یک پروسه ملی است به تناسبی که نیازمند اشتراک مردم است به همان تناسب نیازمند اشتراک شما شرکای انتخاباتی نیز است ما به مشوره های سالم شما گوش فرا داده و برنامه های خویش را به آن عیار می سازیم."

سپس زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی از تمام نهاد های ناظر بر روند انتخابات خواست که شکایات خود را کتباً و رسماً به این نهاد بفرستند. وی همچنان نقش شرکای انتخاباتی را در این راستا تاثیر گذار خواند.

ازسوی دیګر آقای محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در مورد آمادگی های این کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معلومات داده افزود: "این کمیسیون فعالیت های زیادی را در این ماه های واپسین انجام داده است که از آن جمله می توان از ایجاد لوایح و طرزالعمل ها، استخدام کارمندان دایمی و مؤقت، تهیه فهرست رای دهندگان، چاپ اوراق رای دهی، نهایی سازی بودیجه انتخاباتی و غیره می توان نام برد."

اشتراک کنندگان ضمن تشکری از برگزاری مجلس، به نوبه خود راجع به استفاده از منابع دولتی ار سوی بعضی از نامزدان، تجدید روند ثبت نام در بعضی از مناطق کشور، چگونگی کارکرد دستگاه بایومتریک و تعداد مراکز رای دهی، پرسش های شان را مطرح کردند.

آقای مولانا محمد عبدالله عضو این کمیسیون در پاسخ به این پرسش های اشترک کنندگان گفت: ما به حد و توان نهایی خود تلاش می ورزیم که سطح تقلب را پایین کنیم و با به کار گیری تکنالوژی در این انتخابات از رای های خیالی جلوگیری کنیم.

قابل یاد آوری است که این نشست با حضور داشت هئیت رهبری هر دو کمیسیون، معاونین دارالانشای این نهاد، نمایندگان احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، رسانه ها و دیگر جوانب ذیدخل انتخابات به تاریخ ۱۵ اسد سال ۱۳۹۸ خورشیدی در مرکز رسانه های این کمیسیون تدویر یافت.