انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اولین محمولۀ مواد آموزشی برای انتخابات ریاست جمهوری که شامل (اوراق رأی نمایشی، ژورنال محل رأی دهی، فورمه نتایج، لیست رأی دهندگان، فورمه کمیسیون شکایات انتخاباتی و قرطاسیه مورد نیاز) می‌باشد؛ امروز به دفتر مرکزی کمیسیون مواصلت نمود.

آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای این کمیسیون و آقای یوسف رشید رئیس اجرائیوی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (FEFA) از جریان جابجای مواد در گدام های کمیسیون دیدن نمودند.

قابل یاد آوری است که بیشتر از ده هزار بسته مواد آموزشی به تاریخ پانزدهم اسد سال روان در گدام های کمیسیون جابجا شده و قرار است از این مواد جهت آموزش کارمندان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ و افزایش سطح آگاهی عامه استفاده شود.