انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

سفیران اتحادیه اروپا مقیم در کابل جهت شریک ساختن معلومات در مورد پیشرفت ها و چالش های فرا روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و بازدید از مرکز ملی ثبت معلومات (Data Entry) با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دیدار کردند.

در نخست خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به اشتراک کنندگان خوش آمدید گفته در مورد پیشرفت ها و چالش ها در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معلومات داده افزود: "کمیسیون از تجارب گذشته کار گرفته، نقیصه ها را مرفوع کرده و مصروف آمادگی ها برای برگزاری انتخابات عادلانه در ۶میزان است. "

خانم نورستانی افزود: "از همکاری و حمایت اتحادیه اروپا در راستای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سپاسگذاری مینماییم  و باید گفت که نقش جامعۀ جهانی در برگزاری انتخابات بسیار مهم است."

خانم رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون نیز در مورد روند صلح و انتخابات ششم میزان سال جاری صحبت نموده و خواستار نظریات حاضرین شد.

آقای پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا به نمایندگی از سفیران دیگر صحبت نموده افزود: "صلح و انتخابات هردو مهم است، انتخابات برای ما از اهمیت خاص برخوردار است و در برگزاری آن هیچ شک وجود ندارد." او علاوه نمود که برای اعتماد سازی کار مینماییم و تمرکز ما بالای اشتراک زنان در انتخابات است."

از سوی هم آقای اورنگ زیب از موقف گیری واضیح و حمایت سفیران اتحادیه اروپا تشکری نموده افزود: "برای جلب اعتماد مردم باید گفت که با استفاده از تجارب گذشته زمینه های تقلب محدود شده و تدابیر پیشگیرنده اتخاذ شده است." او ادامه داد "استفاده از بایومتریک، حذف اسامی چهارصد هزار رایدهنده بعد از تصفیه فهرست رای دهندگان، استفاده از QR Code در ورق رایدهی و امثال آن از جمله تدابیری وقایوی برای جلوگیری از تقلب است."

او گفت، هدف از سفر من و محمد حنیف دانشیار به شهر دوبی امارات متحدۀ عربی حصول اطمینان از کیفیت اوراق رای دهی و مواد حساس انتخاباتی بود."

در این مجلس آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون گفت: "بیشتر از 200 هزار کارمند برای روز انتخابات مقرر میشوند که از جمله کارمندان کلیدی مانند رئیس محل و آمر مرکز رای دهی غرض تطبیق مکافات و مجازات ثبت بایومتریک می‌شوند، جهت استفاده از بایومتریک برای کارمندان آموزش نیز در نظر گرفته شده است."

آقای ننگ به ادامۀ سخنانش گفت، "روند نظارت ناظرین انتخاباتی ضعیف است، این نظارت تقویت گردد چون به شفافیت انتخابات تأثیر مثبت داشته و جامعۀ جهانی باید نهادهای ناظر بر انتخابات را حمایت نماید."

در اخیر مجلس، سُفرای محترم اتحادیه اروپا ضمن دیدار از مرکز ثبت معلومات کمیسیون، وعدۀ حمایت قاطع شان را با روند انتخابات ابراز نمودند.

این نشست میان اعضای رهبری کمیسیون و سفیران اتحادیه اروپا در مقر این نهاد بتاریخ ۱۴ اسد ۱۳۹۸ تدویر یافت.