انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

دعوتنامۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

  قراراست امروز رهبری کمیسیون مستقل انتخابات جلسه علنی را مبنی به اعلام فهرست رای دهندگان دایر نماید. بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش این جلسه ما را همکاری نموده ممنون سازند.

تاریخ: شنبه ۲۹ماه سرطان ۱۳۹۸

تنظیم وسایل رسانه ها: ۱:۳۰ بعد از ظهر

شروع برنامه: ۲:۰۰ بعد از ظهر

آدرس: مرکز رسانه ها، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کابل-افغانستان

 

Tweets by @AfghanistanIEC

پروسه بایومتریک کارمندان دولتی کمیسیون مستقل انتخابات، جهت ثبت معلومات آنها در سیستم معلومات مدیریت منابع بشری(HRMIS) از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با بایومتریک بانوحواعلم نورستانی، رئیساین کمیسیون رسمآ  آغاز کردید.

در نخست بانو نورستانی، از همکاری های این نهاد در راستای استخدام کارمندان سپاسگزاری نموده و تطبیق سیستم معلومات مدیریت منابع بشری(HRMIS) را در این کمیسیون کار ضروری و یک گام دیگر به سوی شفافیت دانسته افزود: به هر اندازه ای که ما به سوی تکنالوژی نزدیک می شویم به همان اندازه همرای جهان همگام می شویم.   

همچنان  بانو زرغونه اسلمی، مسوول سیستم معلومات مدیریت منابع بشری(HRMIS) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مورد خصوصیات و کارکرد این سیستم معلومات داده؛ گفت: دراین سیستم تمام معلومات راجع به کارمندان دولتی ثبت می گردد و یکی از ویژگیهای این سیستم جلوگیری از کارمندان خیالی در ادارات دولتی می باشد.

قابل یاد آوریست که این سیستم از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، طرح و برای نخست در این کمیسیون و پس از آن در ادارات دیگر دولتی تطبیق گردیده است؛ که حالا در نهاد سرنوشت ساز مردم افغانستان یعنی کمیسیون مستقل انتخابات تطبیق می گردد.

این پروسه به تاریخ ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۸ با حضور داشت بانوحواعلم نورستانی، رئیس این کمیسیون، اعضا، منشی، روسا و کارمندان این کمیسیون و کارمندان  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مقر این کمیسیون آغازگردید.