انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

داکتر حبیب الرحمن ننگ، رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون و هیأت همراه شان در یک سفر رسمی از دفاتر ساحوی این نهاد در ولایات پنجشیر، کاپیسا و پروان بازدید به عمل آوردند.

در جریان بازدید آقای ننگ از کارکردها و فعالیت‌های دفاتر ولایتی به ویژه پایان یافتن موفقانه ثبت نام تقویتی رای دهندگان سپاسگذاری و قدردانی نمود. متعاقباً این سفر هیأت از سوی روئسا، کارمندان دفاتر ولایتی، نهادهای مدنی و ناظرین انتخابات مورد استقبال قرار گرفت.

آقای ننگ تمام مشکلات و خواست‌های کارمندان ولایتی کمیسیون استماع نموده و وعده سپرد که از هر نوع همکاری در راستای حل و بیرون رفت این چالشها دریغ نخواهد کرد.

باید گفت، رئیس دارالانشاء وهیئت همراه شان در این سفر با آقای عبدالطیف مراد، والی کاپیسا دیدار نموده و در رابطه به مشکلات دفتر ولایتی کمیسیون صحبت نموده است.

در این دیدار والی کاپیسا بخاطر از بین بردن مشکلات دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات این ولایت بخصوص تثبیت و مشخص نمودن یک نمره زمین دولتی بخاطر تعمیر دفتر ساحوی و حل مشکلات حواله جات این دفتر با مستوفیت آن ولایت وعده همکاری جدی نمود.

قابل ذکر است، این سفر بتاریخ شانزدهم سرطان سال جاری به منظور بررسی، بهبود امور انتخاباتی و حل مشکلات فرا راه انتخابات پیشرو پلان گردیده بود.