انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد لایحه های  شمارش آرای و رای دهي انتخابات ریاست جمهوری   ۱۳۹۸ و همچنان درمورد چگونگی استفاده از دستگاه بایومتریک، در روز رای دهی، با نمایندگان احزاب سیاسی نشست مشترک را برگزار کردند.

در نخست بانو حوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون، در رابطه به دست آورد ها و کارکرد های این کمیسیون که تا اکنون انجام داده است؛ به اشتراک کنندگان معلومات داد.

همچنان آقای اورنگ زیب عضو این کمیسیون، در مورد لایحه های شمارش آرای و رای دهي انتخابات ریاست جمهوری   ۱۳۹۸ و همچنان درمورد چگونگی استفاده از دستگاه بایومتریک، در روز رای دهی، مشخصات و نحو کارکرد این دستگاه معلومات داده؛ گفت: این سافت ویر توانایی جلوگیری از رای های متعدد یک شخص در عین زمان را دارد.

در ادامه بانو رحیمه ظریفی عضو این کمیسیون، دیدار و گفتگو با مسوولان کمپنی درملوک از نزدیک جهت خریداری دستگاه بایومتریک را دست آورد بزرگ این کمیسیون در این مدت دانست.

همچنان نمایندگان احزاب سیاسی نیز به نوبه خویش در این راستا اظهار نظر نموده و تآکید به کارگیری از عکس خانم ها در این دستگاه کردند.

آقای محمدحنیف دانشیار و مولانا محمد عبدالله دو عضو دیگر این کمیسیون در پاسخ به پرسش های نمایندگان در مورد اعلام نتایج به دست آمده از این سافت ویر، به کارگیری ازعکس خانم ها در این سافت ویر و حضور مشاهدین در محلات معلومات داده علاوه نمودند، ما و جمع همکاران، همیشه در تلاش این هستیم که تقلب را به صفر تقرب بدهیم.

از سوی دیگر داکترمحمدعثمان فروتن، معاون عملیاتی دارالانشای این کمیسیون نیز در مورد دست آورد ها و کارکرد های بخش مربوطه معلومات داد.

در اخیر مسافرقوقندی منشی و عضو این کمیسیون، طی یک جمع بندی این نشست را خاتمه داد.

نا گفته نباید گذاشت که این نشست به تاریخ ۱۷ سرطان سال ۱۳۹۸ با حضور داشت بانو حوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون، آقای انجنیرسیدعصمت الله مل معاون کمیسیون، آقای مسافرقوقندی منشی و کمیشنر، آقایان محمدحنیف دانشیار، مولانا محمدعبدالله، اورنگ زیب و بانو رحیمه ظریفی اعضای داخلی و آفای احمد اسحق حسن، و خانم ایولینا روبنسن اعضای خارجی این کمیسیون و نمایندګان احزاب سیاسی در مقام این کمیسیون برگزار گردید.