انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

بانو حوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون با شارژدافیر سفارت هندوستان در افغانستان آقای ابیشک سنگهـ در مقر این کمیسیون دیدار کرد.

این دیدار به هدف همکاری های طرفین و فراهم کردن ورکشاپ های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت درهند، برای کارمندان این کمیسیون صورت گرفت.     

خانم نورستانی ضمن خوش آمدید از کمک و همکاری هند سپاسگذاری کرده گفت: کشور هند یگانه کشور دوست افغانستان است؛ که در طول تاریخ در تمام عرصه ها افغانستان را همکاری کرده و می کند؛ ما از همکاری های همه جانبه این کشور که در هر بخش انجام داده است سپاسگذاریم.همچنان خانم نورستانی خواستار همکاری های بیتشر این کشور درآیند به ویژه در راستای انتخابات شد.

همچنان آقای سنگهـ روی همکاری های کشور خود تاکید کرد و برای کارمندان این کمیسیون وعده ای ۲۵ سیت بورس ورکشاپ پنج روزه را در آینده نزدیک داد و این را آغاز همکاری دانسته و در آینده وعده همکاری های بیشتر نمود.

قابل یاد آوری است که این دیدار به تاریخ ۱۵ سرطان سال ۱۳۹۸ خورشیدی میان بانو حوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون و شارژدافیر سفارت هندوستان در افغانستان آقای ابیشک سنگهـ صورت گرفت.