انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

انجنیر سید عصمت الله مل معاون کمیسیون و مولانا محمد عبدالله کمیشنر این نهاد با همراهی هیئت همراه شان طی یک سفر رسمی عازم ولایت متذکره شده و رئیس ولایتی کمیسیون در پنجشیر را معرفی نموده، برای موصوف و موفقیت روند انتخابات دعا نمودند.

به تعقیب آن، هیأت رهبری کمیسیون از مراکز ثبت نام تقویتی ولسوالی های پریان، بازارک، رخه و دیگر مراکز دیدن و از جریان کار شان نظارت نمودند. آقای مل ضمن شنیدن نظریات کارمندان و اهالی منطقه، وعده همکاری نموده، غرض شفافیت روند ملی انتخابات، مدیریت سالم و تأمین عدالت انتخاباتی به مسئولین مربوطه هدایات لازم داد.

نامبرده در باره فعالیت های انجام شده کمیسیون روشنی انداخته و دست آوردهای دارالانشاء را قابل ستایش دانست. همچنان برگزاری بموقع انتخابات را ضروری دانسته افزود: کمیسیون آمادگی های لازم را برای برگزاری بموقع انتخابات دارد.

معاون کمیسیون در خطاب به کارمندان انتخاباتی گفت: افغانان بالای ما حق دارند که معلومات انتخاباتی و سهولت های لازم را در نزدیکترین مراکز برای شان مهیا سازیم، دور ترین فرد هم بتواند بطور آزادانه و آسان رأی خودرا استعمال نماید.

آقای مل در ادامه سخنانش گفت، افغانستان خانه مشترک همه اقوام است، اساس نظام های مردم سالار را انتخابات تشکیل میدهد، همه ما مسئولیت های مختلف در قبال این روند داریم و باید رسالت خویش را تا حد توان ایفاء نماییم.

وی در اخیر مردم را مخاطب قرار داده و خواهان همکاری شان شد و علاوه نمود که مردم باید اجازه ندهند تا یک تعداد افراد مخرب به اهداف شوم شان دست یافته و روند انتخابات را مختل سازند. نامبرده از اشتراک مشتاقانه مردم در مرحله ثبت نام سپاسگزاری نمود.

هیأت رهبری کمیسیون هنگام عصر به مقبره شهید احمدشاه مسعود رفته، با تقدیم مراتب احترام و یاد آوری موقف گیری موصوف در قبال حلقات استخبارات منطقه، بعد از ختم یک روز کاری بتاریخ هشتم سرطان سال جاری عازم کابل شدند.