انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات با ارگان های امنیتی و نهادهای ذیربط مجلس مشترک هماهنگی و امنیتی را پیرامون انتخابات ریاست جمهوری  ششم میزان ۱۳۹۸ برگزار نمود.

در آغاز بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن خوش آمدید به حاضرین، به روح شهدای  حادثات اخیر ولسوالی معروف ولایت کندهار و شهر کابل  اتحاف دعا نمود. بانو نورستانی از همکاری نیرو های امنیتی سپاس گزاری نموده افزود: برگزاری انتخابات مسئولیت ملی همه ما میباشد، کار مشترک ما سبب میشود تا روند انتخابات موفقانه پایان یابد. همچنان نامبرده از بارگاه خداوند (ج) خواهان صلح سرتاسری در کشور شد.

در این نشست آقای مسافر قوقندی منشی و عضو کمیسیون مستقل انتخابات ضمن تشکری از همکاری نهادهای امنیتی و مراجع  ذیربط، بالای انتقال بموقع مواد حساس انتخاباتی تأکید نمودند.

از سوی هم، داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشاء در مورد پیشرفت ها و چالش‌های روند ثبت نام تقویتی رأی‌دهندگان و ثبت نام ولایت غزنی به اعضای مجلس معلومات ارایه نموده افزود: جمع آوری مواد و اسناد ثبت نام تقویتی از هشتم سرطان آغاز و تا پانزدهم این ماه ادامه دارد. آقای فروتن علاوه نمود که تا الحال مواد ۳۶۴ مرکز به دفاتر ولایتی رسیده است و امیدواریم مطابق تقسیم اوقات و پلان مربوطه این روند تکمیل گردد.

باید متذکر شد، مسئولین نیروهای امنیتی و ارگان های ذیربط برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال جاری تعهد همکاری نموده و گزارشات شان را در مورد انتقالات مواد ثبت نام به مجلس پیشکش کردند.

قابل ذکر است، این نشست بتاریخ دوازدهم سرطان سال جاری با اشتراک حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون، مسافر قوقندی منشی و عضو این نهاد، محمد حنیف دانشیار عضو کمیسیون، اعضای خارجی کمیسیون، معاونین دارالانشاء، مسئولین نهادهای امنیتی و ارگان های ذیربط؛ در مرکز رسانه های کمیسیون تدویر یافت.