تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند ثبت نام تقویتی از سوی هیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات افتتاح گردید.

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان گفت: " کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است؛ که در طی 20 روز در 458 مرکز 33 ولایت افغانستان ثبت نام تقویتی و در 247 مرکز ولایت غزنی ثبت نام سراسری را انجام دهد. خانم نورستانی افزود، ناظرین، مشاهدین و رسانه ها با استفاده از کارت های قبلی شان میتوانند از مراکز مذکور دیدن نمایند"

آنعده از اشخاصی که قبلا در ولایت غزنی ثبت نام کرده اند؛ ثبت نام آنها قابل اعتبار نیست، باید دوباره ثبت نام نمایند؛ رای دهندگان میتوانند در تمام مراکز ولایت غزنی ثبت نام نمایند.

آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشأ کمیسیون مستقل انتخابات گفت: " در هماهنگی با نیروهای امنیتی به 458 مرکز ثبت نام تقویتی و 247 مرکز سراسری ولایت غزنی مواد ارسال می گردد؛ که از آن جمله به 408 مرکز مواد به شکل کامل انتقال داده شده است."

قابل یاد آوریست که این افتتاحیه به تاریخ 18 جوزای سال 1398 با اشتراک خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، کمیشنران، نهادهای مدنی و رسانه ها در مقر لیسه عالی نادریه صورت گرفت.