انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

رئیس کمیسیون مستقل انتخات خانم حوا علم نورستانی بتاریخ نهم جوزا با آقای تیلتبرت لااوک رئیس انتخابات و انکشاف جامعه مدنی دیدار کرد.

خانم نورستانی گفت: " از همکاری دوستان بین المللی تشکری مینمایم، اگر این کمک ها به سطح افغانستان باشد یا به کمیسیون ما از آن استقبال مینماییم. ما به حمایت نهادهای بین المللی برای بهتر برگزار شدن انتخابات نیازمند استیم. نامبرده افزود، هدف ما برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه است و به هر اندازه یی که ترینران خارجی در بخش آموزش با ما همکاری نمایند؛ به همان اندازه به هدف خویش میرسیم.

به همین منوال آقای تیلتبرت گفت، ما از تصمیم شما استقبال مینماییم، پلان های خویش را بر مبنای آن تهیه و با هماهنگی ریاست آموزش هماهنگ میباشیم. او افزود NDI ۸۰ آموزگار دارد که ۴۰ تن آن را زنان تشکیل میدهد، آنها در برای آموزش به ۳۴ ولایت تعداد ۲۵۰۰ منول تهیه و به نمایندکان همین تعداد کاندیدان آموزش میدهند. او علاوه کرد، با آغاز کمپاین ها آموزشات ما آغاز شده و برای بهتر شدن روند، کلیپ های ویدیویی سه دقیقه یی به زبان های رسمی (دری و پښتو) تهیه و با مردم شریک میسازیم. برنامه های دیگری نیز داریم که مربوط کمپاین ها و نظارت از فعالیت های کمیسیون میشود.

این دیدار میان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات خانم نورستانی و آقای تیلتبرت در مقام کمیسیون بتاریخ نهم جوزای سال جاری صورت گرفت.