انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

دعوتنامۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

کمیسیون مستقل انتخابات (نشست هماهنگی جندر پیرامون مشارکت مؤثر زنان در روند ثبت نام) را با حضورداشت مقامات رهبری کمیسیون و ادارات ذیربط برگزار می‌نماید.

بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات برنامه ما را همکاری نموده ممنون سازند.

 تاریخ:  ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

تنظیم وسایل رسانه ها: ۹:۱۵ قبل از ظهر

شروع برنامه: ۹:۳۰  قبل از ظهر

آدرس: مرکز رسانه ها، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کابل-افغانستان

 

ریاست اطلاعات و آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، برای کارمندان مرکز معلومات انتخاباتی ورکشاپ دو روزه را برگزار نمود.

نخست، داکتر شفیع جلالی رئیس اطلاعات و آگاهی عامه  برای اشتراک کنندگان در مورد وظایف شان معلومات ارایه نموده و سوپروایزر جدید کال سنتر را برای شان معرفی نمود. در اخیر آقای جلالی از اشتراک کنندگان خواست تا برای مردم و کشور خود کار نمایند تا موفقیت و پیروزی نصیب ما شود.

این ورکشاپ بتاریخ 12 و 13 جوزا برگزار و در آن آشنایی با کال سنتر، رهنمود احتمالی این بخش، مشکلات، نقش کال سنتر، انواع انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، مهارت های تبلیغ، ثبت نام رأی دهندگان، پرنسیب های آگاهی عامه، اهمیت آگاهی عامه در انتخابات، لایحه وظایف کارمندان و گزارش روزانه؛ آموزش داده میشود.