تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با رئیس و کارمندان ریاست تفتیش داخلی این نهاد، در مورد یافته‌های آنان پیرامون معاشات ۱۶۰ کارمند بالمقطع انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ ولایت ننگرهار در دفتر کاری‌اش، نشست داشت.

آقای ثناءالله ځاځی رئیس این ریاست، یافته‌های شانرا در مورد گزارش کمیته‌ی نظارت، که در راس آن آقای مولانا محمد عبدالله، آقای محمد حنیف دانشیار و آقای اورنگ‌زیب کمیشنران این نهاد قرار دارند، به رهبری کمیسیون سپرد.

خانم نورستانی بعد از استماع این یافته ها، آنرا به کمیته‌ی نظارت محول کرده، افزود که این یافته ها جهت فیصله به اعضای رهبری کمیسیون پیشکش خواهد شد.

ضمنن در این نشست در مورد مبارزه با فساد اداری و نهادینه سازی هرچه بهتر شفافیت در این نهاد، تشویق و استماع مشکلات کارمندان نیز بحث صورت گرفت.