تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

انتخابات شورای عالی جوانان با همکاری تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات، به شمول پایتخت در ولایات نیز برگزار گردید.

حکومت محلی مسئولیت برگزاری انتخابات متذکره را داشته و بر اساس درخواست ایشان دفاتر ولایتی انتخابات در قسمت برگزاری آن همکاری تخنیکی نمودند.

این انتخابات به هدف ایجاد شورای عالی جوانان، بر اساس فرمان شماره 82 جلالتمآب رئیس ج.ا.ا به سطح ولایات برگزار ‌گردید.