تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

مراسم خداحافظی با نورولی خپلواک، رئیس دفتر مقام کمیسیون مستقل انتخابات که جدیداً به حیث رئیس تلویزیون و اطلاعات ولسی جرگه تعیین شده‌است، با حضور خانم حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون، آقای سیدعصمت الله مل معاون، آقای مسافرقوقندی کمیشنر، آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون، روئسا و برخی کارمندان مرکزی این نهاد برگزار شد.

خانم نورستانی آقای خپلواک را شخص صادق و پابند به اصول اداره توصیف نموده، از کارکردهایش در این اداره قدردانی و در پیشبرد امور مربوط به وظیفه جدیدش، برایش آرزوی موفقیت کرد.

هم‌چنان آقای مل، آقای قوقندی و آقای ننگ نیز به نوبه‌ی خود از کارکردهای آقای خپلواک به عنوان رئیس دفتر مقام به نیکی یاد کرده و مسوولیت بعدی او را در ریاست تلویزیون و اطلاعات ولسی جرگه مهم و حساس خواندند.

آقای خپلواک نیز گفت که دوره‌ی کاری پر مسوولیتی را در این نهاد به پایان رسانده‌است و از رئیس وهمه اعضای رهبری کمیسیون و دارالانشاء این نهاد برای همکاری در پیشبرد امور مربوطه سپاسگزاری نموده و آنها را اشخاص دلسوز و متعهد به منافع ملی توصیف کرد.

رهبری کمیسیون در پایان یک‌بار دیگر گماشتن ایشان را به حیث رئیس تلویزیون و اطلاعات ولسی جرگه مؤثر دانسته و از بارگاه خداوند (ج) در پیشبرد امور مربوطه برای شان توفیق خواست.

شایان ذکر است که آقای خپلواک در کمیسیون مستقل انتخابات به حیث عضو و معاون کمیته رسانه ها و در این اواخر به مدت یک سال و دو ماه به حیث رئیس دفتر مقام کمیسیون ایفای وظیفه نموده است.