تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

خانم رحیمه ظریفی مُنشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، با مریم آروین بارکزی مسوول گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (FEFA) در دفتر کاری‌اش، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرح تعدیل گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان فیفا برای قانون انتخابات، از سوی مسئولین این موسسه به خانم ظریفی سپرده شد؛ خانم ظریفی وعده نمود که این طرح را با اعضای رهبری کمیسیون در میان خواهند گذاشت.