تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

خانم رحیمه ظریفی مُنشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، با نمایندگان ایتلاف مشارکت سیاسی زنان -برنامه مشارکت یو. اس. ای. دی، در دفتر کاری اش دیدار و گفت‌وگو کرد.

خانم ظریفی ضمن سپاس‌گذاری از نظارت این ایتلاف، از روند انتخابات ریاست جمهوری، فعالان این ایتلاف را نمایندگان واقعی مردم در نظارت از این روند خوانده و از آنها خواست که، پیشنهادات و نظریات شان را برای غنامندی هرچه بیشتر استراتیژی و پلان‌های کمیسیون پیشکش نمایند.

در همین حال نمایندگان این ایتلاف، ضمن ارائه گزارش شان از نظارت روند انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشیدی، پیشنهادات و نظریات شان را در مورد آگاهی عامه، اشتراک زنان در انتخابات و تهیه استراتیژی پیشکش نمودند.

در اخیر هر دوطرف به همکاری همه جانبه تاکید داشته و در زمینه تعهد همکاری نمودند.