تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد استفاده‌ از تذکره‌‌های برقی در انتخابات ولسی‌جرگۀ ولایت غزنی با رئیس اداره ملي احصائيه و معلومات، آقای احمد جاوید رسولی نشست کرد.

دراین نشست که تحت ریاست خانم حواعلم نورستانی رئیس کمیسیون تدویر یافت، پیرامون طرح مسوده طرزالعمل چگونگی نگهداری و حفاظت از دستگاه‌های بایومتریک و معلومات آن، برگزاری انتخابات ولسی‌جرگۀ ولایت غزنی، طرح اصلاح فهرست رای‌دهندگان و سایر موارد مربوطه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اعضای رهبری کمیسیون در رابطه به موضوع مربوطه، پرسش‌ها و پیشنهادات خویش را ابراز کردند. همچنان آقای رسولی از آمادگی‌های اداره ملي احصائيه و معلومات در این راستا خبر داده و در زمینه با کمیسیون وعده‌ی همکاری همه جانبه نمود.

این نشست با حضور داشت خانم حوا علم نورستانی رئیس، رحیمه ظریفی کمیشنر و منشی؛ مسافر قوقندی، اورنگ زیب، محمد حنیف دانشیار و مولانا محمد عبدالله کمیشنران کمیسیون، آقای احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملي احصائيه و معلومات، داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشاء، نور ولی خپلواک رئیس دفتر مقام و رؤسای حقوق و تکنالوژی معلوماتی کمیسیون در مقر این نهاد تدویر یافت.