تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

نشست اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در صالون جلسات این نهاد تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی برگزار گردید.

اشتراک کنندگان نشست پیرامون پلان، طرزالعمل ها و استفاده از تکنالوژی در انتخابات ولسی جرگۀ ولایت غزنی بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست که بتاریخ ۱۴ اسد سال روان در صالون جلسات کمیسیون تدویر یافت در آن حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون، سید عصمت‌الله مل معاون و کمیشنر، رحیمه ظریفی کمیشنر و منشی؛ مسافر قوقندی، اورنگ زیب، محمد حنیف دانشیار و مولانا محمد عبدالله کمیشنران کمیسیون، داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارلانشاء، نور ولی خپلواک رئیس دفتر مقام، جعفر علی نوری رئیس حقوق، منعمه منصور رئیس پلان و محمد کبیر پناهی رئیس تکنالوژی معلوماتی حضور داشتند.