تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با کارمندان این نهاد در دفتر مرکزی دیدار نمود.

در این نشست خانم نورستانی عید سعید اضحی را به کارمندان تبریک و تهنیت گفته افزود: ویروس کرونا روند های کاری را به سکتگی مواجه ساخت ولی بازهم از همکاران سپاس‌گزاری مینمایم که توانستند ورکشاپ درس های آموخته شده از انتخابات گذشته را موفقانه برگزار نمایند.

رئیس کمیسیون از آمادگی برای انتخابات های پیشرو خبر داده علاوه نمود که در این مورد با نهادهای ذیربط مجالس هماهنگی نیز داشته اند.

خانم نورستانی به ادامۀ سخنانش گفت، میخواستیم بعد از ختم روند انتخابات اصل مکافات و مجازات را تطبیق نمائیم و با کارکنان ساحوی و دفتر مرکزی دیدار داشته باشیم اما موجودیت قرنطین و ویروس کوید_۱۹ مانع این فعالیت شد.

نامبرده افزود کارکنان کمیسیون اعم از خانم ها و آقایان باید مانند اعضای یک فامیل با خاطر آسوده در کنار همدیگر کار نمایند اگر مشکلی باشد حتماً مدیران مربوطه و ریاست محترم دارالانشا به آن رسیدگی مینمایند، اگر ضرورت بود ریاست دفتر مقام و ریاست کمیسیون به آن رسیدگی و زمینۀ کار را مساعد خواهند ساخت.

از سوی هم علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک دارالانشای کمیسیون از تلاش های رهبری و کارکنان کمیسیون قدردانی نموده و در خطاب به کارکنان گفت: بار دیگر با اشتیاق و انگیزه کامل برای برگزاری انتخابات‌های بعدی و نهادینه سازی فرهنگ مردم سالاری کار کنیم و موفقانه به پیش برویم.