تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

آقای سید عصمت الله مل معاون کمسیون مستقل انتخابات با مسئولین موسسه بین المللی سیستم های انتخاباتی IFES در افغانستان رابرت ایریش (Robert Irish) و ذبيح الله باركزي بوسیله زوم سکایپ صحبت نمود.

طرفین پیرامون پلان انتخاباتی آینده، ارتقای ظرفیت، و ورکشاپ درس های اموخته شده از انتخابات قبلی بحث و تبادل نظر نمودند.

کمیسیون مستقل انتخابات سعی دارد با همکاری نهادهای ذیربط داخلی و بین المللی زمینه برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، ولسوالی ها و ولسی جرگه ولایت غزنی را مساعد سازد.