تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات حلول ماه مبارک رمضان را برای مسلمانان جهان و افغانستان تبریک عرض میدارد.

رهبری و کارکنان کمیسیون از بارگاه رب العزت استدعای قبولی نیایش و عبادات را به برکت این ماه رحمت و مغفرت دارد.

هیأت رهبری و کارکنان این نهاد از خالق بی همتا استدعا دارد، با رحمت بیکران خویش امراض، مصائب و خشونت‌‌ها را محو نموده، صلح و آرامش متداوم را برای عالمیان نصیب گرداند.