تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات آغاز سال نو و بهار پر طراوت را که نمایانگر تجدید حیات طبیعت و قدرت الهی است، برای همه تبریک عرض میدارد.

رهبری کمیسیون از مردم آزاد و شجاع کشور تمنا دارد تا نهال نوپای مردم سالاری را با استفاده از حقوق سیاسی مدنی شان پرورش دهند. 

هیأت رهبری و کارکنان این نهاد از خالق بی همتا استدعا دارد، آغاز سال و تجدید لباس طبیعت سبب ختم امراض، مصائب و خشونت‌‌ها شده، صلح و آرامش متداوم برقرار گردد.