تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل آقای تدامچی یماماتو، پیرامون آمادگی‌های کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد فیصله‌های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و هرچه بیشتر شدن همکاری در این راستا در مقر این کمیسیون دیدار کرد.

در این نشست حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از حمایت های تخنیکی و مالی سازمان ملل متحد و سایر تمویل کنندگان قدردانی کرده و در مورد پلان های بعدی کمیسیون معلومات ارایه نمود.
از سوی هم اعضای رهبری کمیسیون در مورد فیصله‌های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی صحبت نمودند و گفتند که تا هنوز فیصله‌ای اخیر آنها به کمیسیون مواصلت نورزیده است. هر گاه که به کمیسیون رسید ما آنرا در صورتی که واضح و بدون ابهام باشد تطبیق خواهیم نمود.

آقای یماماتو ضمن ستایش از کارکرد های کمیسیون‌ افزود، که امید دارد کار های باقی مانده به موفقیت پایان برسد.

در نشستی که امروز ( ۱۶ دلو ۱۳۹۸ ه.ش) برگذار شد، خانم حوا علم نورستانی رییس، آقای سید عصمت الله مل معاون، آقای اورنگ‌زیب، آقای مولانا محمد عبدالله، خانم رحیمه ظریفی و خانم ایلوینا روبنسن اعضای این کمیسیون و آقای تدامچی یماماتو نمایندۀ خاص سرمنشی سارمان ملل و هیئت همراه شان حضور داشتند.