تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون 

با تأسف و تأثر فراوان اطلاع یافتیم که محترمه جمیله احدی، آمرۀ جندر دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات که مدتی را در بستر بیماری سپری نمود، دار فانی را وداع گفته و به ابدیت پیوسته است.

رهبری و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، وفات مرحومۀ مغفوره را یک ضایعه دانسته و از کارکردها و خدمات صادقانه شان در این نهاد ملی و در راستای رعایت جندر در تمام روندهای انتخاباتی، ستایش به عمل آورده و به نیکی یاد می کند، این مصیبت وارده را به خانواده، همکاران و دوستان آن مرحومۀ تازه سفرکرده تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای ایشان غفران الهی و علو درجات و برای بازماندگان ایشان، صبر و اجر استدعا دارد.