تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

نشست فیمبوسا بتاریخ ۲۴جنوری ۲۰۲۰ مطابق به ۴دلو ۱۳۹۸ در کشور هندوستان با اشتراک اعضای این انجمن، احزاب سیاسی و جامعه مدنی کشور هندوستان، نهادهای بین المللی ذیربط و رسانه برگزار شد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این نشست سه روزه پریزنتیشنی را در مورد تاثیرات انتخابات بالای حکومتداری، امنیت و اقتصاد ارایه؛ و تفاهمنامۀ را با کمیسیون انتخابات هندوستان به امضاء میرساند.

از سوی هم، مسئولین کمیسیون های انتخاباتی افغانستان، هندوستان، بوتان، قرغیزستان، بنگله دیش، (AWEB انجمن اعضای انتخاباتی جهان)، تانزانیا، سریلانکا، (IFES انجمن جهانی سیستم های انتخاباتی)، (IDEA انستیتوت کمک های دموکراتیک برای انتخابات)، نیپال، مالیزیا، مالدیف، بوتان؛ ضمن ارایه پریزنتیش های شان، درس های اموخته شده از انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ را با هم شریک میسازند.

در حاشیۀ این نشست خانم نورستانی با روسای کمیسیون های انتخابات بنگله دیش، کینیا و رئیس کمیسیون Mauritius بخاطر تبادل تجارب و ایجاد زمینه های همکاری ملاقات نمود.

هشتمین نشست این انجمن در شهر کابل-افغانستان (2میزان 1396) برگزار، در آن رؤسا و نمایندگان کمیسیونهای بنگله دیش، بوتان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف و نیپال حضور داشته، مسئولیت رهبری این انجمن برای یک سال نزد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود.

این انجمن تا اکنون توانسته نُه (9) نشست سالانه را در کشورهای (بنگله دیش 2010، پاکستان 2011، هندوستان 2012، بوتان 2013، نیپال 2014، سریلانکا 2015، مالدیف 2016، افغانستان 2017، بنگله دیش 2018) موفقانه برگزار نماید.

فیمبوسا مشتمل بر کشورهای سارک (افغانستان، بنگله دیش، بوتان، هندوستان، مالدیف، نیپال، پاکستان و سریلانکا) بوده، از جانب کمیسیونهای انتخاباتی کشور جنوب آسیا در سال 2010 ایجاد و افغانستان در همین سال عضویت آن را دریافت کرده است.