تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و هیأت همراه شان طی یک سفر رسمی عازم کشور هندوستان شده و قرار است در نشست سالانۀ فیمبوسا اشتراک نمایند.

هدف اساسی این نشست، کار مشترک با نهادهای انتخاباتی کشورهای جنوب آسیا، تشریک تجارب و اندوخته های انتخاباتی و توسعه و تحکیم روابط با آنها می‌باشد.

در این جلسه بر مسائل متعددی، عمدتاً بالای تاثیرات انتخابات بالای حکومتداری، امنیت و اقتصاد، حل منازعات انتخاباتی و اشتراک گسترده در انتخابات، دسترسی مساوی به رأیدهندگان، رأیدهی به مثابۀ یک مسؤولیت ملی، استفاده از تکنالوژی، امور ممنوع در انتخابات، فکتورهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رأیدهی، بحث و تبادل نظر خواهند شد.

هشتمین نشست این انجمن در شهر کابل-افغانستان (2میزان 1396) برگزار، در آن رؤسا و نمایندگان کمیسیونهای بنگله دیش، بوتان، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف و نیپال حضور داشته، مسئولیت رهبری این انجمن برای یک سال نزد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود.

این انجمن تا اکنون توانسته نُه (9) نشست سالانه را در کشورهای (بنگله دیش 2010، پاکستان 2011، هندوستان 2012، بوتان 2013، نیپال 2014، سریلانکا 2015، مالدیف 2016، افغانستان 2017، بنگله دیش 2018) موفقانه برگزار نماید.

فیمبوسا مشتمل بر کشورهای سارک (افغانستان، بنگله دیش، بوتان، هندوستان، مالدیف، نیپال، پاکستان و سریلانکا) بوده، از جانب کمیسیونهای انتخاباتی کشور جنوب آسیا در سال 2010 ایجاد و افغانستان در همین سال عضویت آن را دریافت کرده است.