انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند بازشماری، تفتیش و ابطال آرا امروز در هفت ولایت آغاز و در ولایت پنجشیر، سرپل، جوزجان، تخار، فاریاب، بدخشان موفقانه پایان یافت.

روند بازشماری، تفتیش و ابطال آرای انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۱۸ عقرب آغاز، در ۲۷ ولایت تکمیل اما در ولایات تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان و پنجشیر؛ متوقف بوده، امروز آغاز گردید.

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام ناظرین کاندیدان محترم و مشاهدین نهادها، توقع دارد ضمن نظارت از روند تفتیش و بازشماری، اصول رفتار ناظرین و مشاهدین را رعایت نموده و جهت تکمیل روند همکاری داشته باشند.

قرار گزارش‌های به‌دست آمده، این روند در ۳۳ ولایت در حضور ناظرین نامزادان ریاست جمهوری و ناظرین انتخاباتی، نمایندگان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی و مشاهدین تکمیل گردید.