انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند بازشماری، تفتیش و ابطال آرا امروز در هفت ولایت آغاز و در ولایات پنجشیر، سرپل و جوزجان موفقانه پایان یافت. 

روند بازشماری، تفتیش و ابطال آرای انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۱۸ عقرب آغاز، در ۲۷ ولایت تکمیل اما در ولایات تخار، سرپل، بدخشان، جوزجان، فاریاب، بغلان و پنجشیر؛ متوقف بوده، امروز آغاز گردید. 

کمیسیون مستقل انتخابات از تمام ناظرین کاندیدان محترم و مشاهدین نهادها، توقع دارد ضمن نظارت از روند تفتیش و بازشماری، اصول رفتار ناظرین و مشاهدین را رعایت نموده و جهت تکمیل روند همکاری داشته باشند.