تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشورتی را در مورد رسیدگی به نگرانی های برخی از ستادهای انتخاباتی در مقر این نهاد برگزار نمود.

رهبری کمیسیون هدف از تدویر این مجلس را تبادل معلومات میان کارکنان تخنیکی کمیسیون و تکت های انتخاباتی دانسته و ابراز امیدواری نمود تا هرچه عاجل روند متوقف شده یی بازشماری و تفتیش آغاز و با شفافیت پایان یابد.

در این نشست اشتراک کنندگان سوالات و نگرانی های شان را بیان داشته و به تعقیب آن تیم تخنیکی و عملیاتی کمیسیون معلومات دست داشته شان را به حاضرین پیشکش نمودند.

این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله تفتیش و بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری قرار داشته و بعد از جمع بندی نتایج، نتایج انتخابات ششم میزان را اعلان خواهد نمود.