تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

روند بازشماری و تفتیش آرا در ۲۴ ولایت عملاْ جریان داشته و تا اکنون بازشماری و تفتیش تعداد ۹۹۴ محل به پایان رسیده است.
 
بر بنیاد گزارشات ساحوی، روند بازشماری، تفتیش و ابطال آرای ۴ ولایت تکمیل گردیده اما این روند در ۱۰ ولایت به دلیل مداخلات حامیان بعضی ستادها آغاز نشده است.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات طی یک بیانیه مطبوعاتی از تمام ستاد‌های انتخاباتی و جوانب ذیدخل انتخابات خواست که کمیسیون را مطابق قانون، لوایح و طرزالعمل ها همکاری نموده و بگذارند که فرایند باقی مانده را به گونه شفاف و بی‌طرفانه تکمیل نماید.
این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات مراحل قبل از انتخابات و روز انتخابات را موفقانه به اتمام رسانیده و در مرحلۀ بعد از انتخابات و اعلان نتایج قرار دارد.