تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

آقای اورنگ‌زیب عضو کمیسیون مستقل انتخابات طی یک نشست مطبوعاتی, پیرامون تصفیه‌ آرای بایومتریکی معلومات داده افزود: "تمام اطلاعات بایومتریکی به سرور مرکزی انتقال یافته و اکنون مرحله‌ تصفیه آرای بایومتریکی در کمپنی درملوک جریان دارد."

آقای اورنگ‌زیب علاوه کرد که طبق وعده‌ کمپنی یاد شده مرحله تصفیه قرار است امروز پایان یابد و به اساس همین مرحله با تفکیک هر ولایت هر آن محلی که مشکل دارد؛ کمیسیون آرای آن محلات را طبق پلان تعیین شده به ولایات به تفتیش و باز شماری ارسال میکند.

همچنان آقای اورنگ‌زیب در مورد اعلان نتیجه ابتدایی گفت که پس از تصفیه‌ آرای بایومتریکی تاریخ اعلان نتیجه ابتدایی از سوی دارالانشای کمیسیون روشن خواهد شد.