تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

گروه داد‌خواهی حقوق سیاسی زنان با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مقر این کمیسیون دیدار کردند.

ضمن این دیدار گروه داد‌خواهی حقوق سیاسی زنان برگزاری موفقانه‌ای انتخابات ریاست جمهوری را برای اعضای این کمیسیون تبریک گفته، از این روند حمایت خویش را اعلان کرد و در آینده وعده همکاری بیشتر در این راستا نمودند.

در همین حال اعضای رهبری کمیسیون از حمایت ایشان استقبال کرده و سپاس‌گذاری نمودند و خواستار همکاری های بیشتر شان در این زمینه شدند.

همچنان رهبری کمیسیون در مورد پیشرفت‌ها و چالش‌های این پروسه برای آنها معلومات داده افزود: " تا اکنون کار ها به گونه بهتر آن به پیش‌میرود، کمیسیون تلاش می‌کند که نتیجه را در زمان معیین آن اعلان کند که مورد پسند همگان باشد."

شایان ذکر است که این دیدار به تاریخ 23 میزان سال 1398 خورشیدی با حضور داشت خانم حواعلم نورستانی رئیس، آقای سید عصمت الله مل معاون، آقای مسافر قوقندی منشی و عضو، آقای محمد حنیف دانشیار و خانم رحیمه ظریفی اعضای این کمیسیون و هیات گروه داد‌خواهی حقوق سیاسی زنان تدویر یافت.