انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با یوسف رشید رئیس موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) پیرامون موضوعات درس های آموخته شده از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ بحث و تبادل نظر نمودند.

بانو حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر کاری اش امروز ضمن بررسی گزارشات ورکشاپ درس های آموخته شده از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ و رفع نواقص فهرست رأی دهندگان، شایعاتی مبنی بر بیماری اش را رد کرد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، ورکشاپ آنلاین دروس آموخته شده از انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشیدی را با رؤسای ولایتی کمیسیون در مقر این نهاد افتتاح کردند.

معاونت عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نشست هماهنگی را پیرامون آمادگی ها برای برگزاری ورکشاپ دروس آموخته شده با روسای دفاتر مرکزی این نهاد دایر کرد.

آقای سید عصمت الله مل معاون کمسیون مستقل انتخابات با مسئولین موسسه بین المللی سیستم های انتخاباتی IFES در افغانستان رابرت ایریش (Robert Irish) و ذبيح الله باركزي بوسیله زوم سکایپ صحبت نمود.