انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات عصر امروز در تفاهم با ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری در حضور رسانه ها مُهر و لاک های مرکز بررسی نتایج دیجیتلی و صندوق های حاوی وسایل بایومتریک را بررسی و مرکز را آماده فعالیت نمودند.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی نشست خبری به رسانه ها گفت که حفاظت از آرای واقعی مردم وظیفه اساسی کمیسیون مستقل انتخابات است و بخاطر تامین شفافیت و صداقت در نتایج انتخابات گام های مستحکم را برداشته است.

یک فرد مشکوک موترسایکل سوار که از چند روز بدینسو مولانا محمد عبد الله عضو کمیسیون مستقل انتخابات را تعقیب مینمود، از سوی محافظان وی در منطقه سرای شمالی حوزه هفدهم شهر کابل باز داشت شد.

کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تاخیراعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری کنفرانس مطبوعاتی دایر کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات، درحدود 23176 فورم نتایج دیجیتلی که حدود 1 میلیون و 7 صدو 87 هزار مشخصات رأی دهندگان می‌شود را درمرکز دیجیتلی پروسس کرده است.